Gdzie można znaleźć aktualny cennik usług dentystycznych NFZ?

Udostępnij:
25.10.2011

Pytanie nadesłane do redakcji:

Gdzie można znaleźć aktualny cennik usług dentystycznych NFZ? W internecie nie znalazłam, w przychodni nie ma, nikt ze znajomych osób nie wie.

Odpowiedziała:

lek. stom. Wioletta Bereziewicz
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie
Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Katalog zakresów i świadczeń, np. leczenia stomatologicznego, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1).

Tabela. Rozdział 5. Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń § 18.

1.Na podstawie wniosku świadczeniobiorcy, który zostaje załączony do dokumentacji medycznej, świadczeniodawca może udzielić świadczenia w innym standardzie niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia za odpowiednią dopłatą. Dopłata stanowi różnicę między ceną jednostkową tego świadczenia z użyciem materiałów innych niż gwarantowane, a ceną jednostkową świadczenia z użyciem materiałów gwarantowanych w ramach umowy z Funduszem, o których mowa w załącznikach nr 2, 4, 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.
2.Świadczeniodawca, który zamierza udzielać świadczeń za dopłatą, o której mowa w ust. 1 obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o możliwości uzyskania takiego świadczenia oraz cennika dopłat.
3.Świadczeniodawca zobowiązany jest również do umieszczenia w widocznym miejscu wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Wyszczególniono procedury bezpłatne dla pacjenta ubezpieczonego w ramach zawartej umowy z NFZ. W zakres świadczeń refundowanych przez NFZ wchodzą m.in.:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz na 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej),
 • badanie lekarskie kontrolne 3 razy w ciągu 12 miesięcy,
 • badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • badanie żywotności zębów obejmujące 3 zęby sąsiednie lub przeciwstawne,
 • zdjęcie zębowe zewnątrzustne,
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie,
 • znieczulenie miejscowe nasiękowe,
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne,
 • leczenie próchnicy powierzchownej za każdy ząb,
 • postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi bezpośrednie pokrycie miazgi,
 • opatrunek leczniczy w zębie stałym,
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 i 2 powierzchniach,
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD) dla zębów bocznych amalgamat dla zębów przednich kompozyt,
 • trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem,
 • dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem,
 • ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału,
 • ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału,
 • czasowe wypełnienie jednego kanału,
 • ostateczne wypełnienie jednego kanału,
 • leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem jednego kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony),
 • usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia,
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę),
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę),
 • usunięcie zęba jednokorzeniowego,
 • usunięcie zęba wielokorzeniowego,
 • uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym,
 • uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym,
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej,
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej,
 • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem,
 • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża dla szczęki,
 • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy.

Aktualne ceny dotyczące leczenia stomatologicznego dla osób nieubezpieczonych najlepiej uzyskać telefonicznie lub osobiście od personelu medycznego w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ. Można również zapoznać się z prawem do świadczeń dla osób nieubezpieczonych: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?ida=38&idd=3&site=art Pacjentom z bólem świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia się do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Natomiast pozostałych świadczeń medycznych udziela się w trybie planowym ustalanym indywidualnie z lekarzem stomatologiem.

Źródło:

 1. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3458&b=1
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1).
 3. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r.)

Udostępnij:
Dodając komentarz akceptujesz regulamin

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

 

Lekarze odpowiadają na pytania

 • Odbudowa ukruszonego fragmentu jedynki w ramach NFZ
  Ukruszyło mi się pół jedynki, jakie są możliwości, żeby leczyć ten ząb w ramach NFZ? Aktualnie mam ciężką sytuację finansową i nie bardzo stać mnie na to, bez tego zęba głupio mi trochę, bo mam 19 lat.
 • Kanałowe leczenie zęba
  Gdy poszłam do dentysty, ten powiedział, że będę musiała mieć leczenie kanałowe kilkupowierzchniowe, ze względu na wcześniejszą plombę. Leczenie kanałowe już przebyłam, ale ze względu że kosztuje to aż 450 zł.

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Lekarze komentują

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies